Tersine Mühendislik
  • Reverse engıneerıng

    Bir ürün üzerinden geriye doğru üretim projelendirmesi yapılalarak tekrar üretilebilmesine olanak sağlayan bir dizi mühendislik çalışmasıdır.

    Bu çalışma ürünün metal veya plastik kasası, PCB devre veya devreleri ve Yazılım konularıda olmaktadır.

    Daha detaylı bilgi için arayın görüşelim: 0212 671 89 94